پنج‌شنبه؛ 03 فروردین 1402
هیچ داده ای یافت نشد
گمرک،تجارت خارجی غیرنفتی،رشد 30درصدی

سخنگوی گمرک در تشریح تجارت یکساله دولت سیزدهم اظهار داشت: از زمان استقرار دولت سیزدهم در مدت یک سال اخیر، میزان تجارت خارجی غیر نفتی کشور با 161 میلیون تن، به 109 میلیارد دلار رسید.