شنبه؛ 05 فروردین 1402
هیچ داده ای یافت نشد
کلزا- کشاورزی-تولید روغن نباتی

وزارت جهاد کشاورزی طرحی را در دست دارد که طی ۳ سال آینده، کشور در تولید کلزا به خوداتکایی ۵۵ درصدی برسد.