دوشنبه؛ 29 اسفند 1401
هیچ داده ای یافت نشد
کشاورزی خوزستان، فاینانس چین، رضا عظیمی جهاد نصر

مدیرعامل موسسه جهاد نصر از فاینانس 100 هزار میلیارد تومانی چین برای توسعه کشاورزی خوزستان خبر داد و افزود: توافق‌‌های اولیه با دو بانک چینی برای تامین اعتبار این پروژه انجام شده است.