شنبه؛ 05 فروردین 1402
هیچ داده ای یافت نشد
کالابرگ- کالابرگ الکترونیک- معاون وزیر اقتصاد- سبحانیان وزارت اقتصاد

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به تدوین بسته کنترل تورم در دولت و تصویب آن توسط ستاد اقتصادی دولت، از احتمال اجرای کالابرگ الکترونیک از مهر ماه سال جاری خبر داد.