پنج‌شنبه؛ 03 فروردین 1402
هیچ داده ای یافت نشد
پنبه کاران،حمایت دولت،

مجری طرح پنبه وزارت جهاد کشاورزی گفت: دولت سیزدهم تسهیلات بی‌سابقه ای برای خودکفایی و افزایش تولید پنبه در کشور اختصاص داده است.