شنبه؛ 05 فروردین 1402
هیچ داده ای یافت نشد
پنبه،قزوین،احیای کشت

معاون سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین درباره وضعیت اجرای طرح خودکفایی پنبه در استان قزوین گفت: با وجود اینکه 20 سال کشت پنبه در استان قزوین تعطیل بوده، اما دوباره در دولت سیزدهم کشت این محصول در استان قزوین احیا شده و سال زراعی جاری نخستین سال کشت این محصول بعد از حدود دو دهه است.