سه‌شنبه؛ 01 فروردین 1402
هیچ داده ای یافت نشد
وزیر جهاد کشاورزی،نبود کمبود کالا،کالای اساسی

یکی از اهداف دولت سیزدهم از ابتدای شروع به کار خود تنظیم بازار کالاهای اساسی با اتکا به افزایش تولید محصولات کشاورزی بوده، به طوری که در این راستا طی یک‌سال اخیر حمایت‌های بی‌سابقه‌ای از تولیدکنندگان بخش کشاورزی به عمل آورده است تا هم امنیت غذایی کشور تأمین شود و هم آرامش بر بازار این محصولات حکمفرما باشد و مردم در این زمینه هیچ نگرانی برای تأمین نیازهای ضروری خود نداشته باشند.