جمعه؛ 11 فروردین 1402
هیچ داده ای یافت نشد
وام مسکن- مسکن روستایی-هیات وزیران

هیات وزیران سقف فردی تسهیلات مسکن روستایی را در سال 1401، برای 200 هزار واحد مسکونی 200 میلیون تومان تعیین کرد.