دوشنبه؛ 29 اسفند 1401
هیچ داده ای یافت نشد
نهضت ملی مسکن،102 هزار متقاضی تهرانی

معاون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از اجرای بیش از ۲۳۴ هزار واحد طرح نهضت ملی مسکن در روستاها خبر داد.

وزیر راه و شهرسازی گفت: در روز جاری 800 واحد مسکونی نهضت ملی مسکن افتتاح شد و مردم از آن منتفع شدند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران از تأیید نهایی ۱۰۲هزار متقاضی نهضت ملی مسکن خبر داد و گفت: پیشرفت فیزیکی سایت‌های نهضت ملی مسکن تهران ۴۰درصد است.