پنج‌شنبه؛ 03 فروردین 1402
هیچ داده ای یافت نشد
نرخ تورم، بیانیه اقتصاددانان، کاهش نرخ تورم

سه ماه پس از حذف رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی، تورم ماهانه به کمترین مقدار در سال جاری رسید و برآورد ۶۱ چهره منتقد دولت درباره تورم سه‌رقمی اشتباه از آب درآمد.