سه‌شنبه؛ 01 فروردین 1402
هیچ داده ای یافت نشد
میرکاظمی، استقراض از بانک مرکزی، چاپ پول، برنامه و بودجه

رئیس سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه دولت سراغ چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی نرفت، گفت:‌ نگاه وابسته ۸ ساله نتيجه‌اي جز خسارت محض نداشت.