پنج‌شنبه؛ 03 فروردین 1402
هیچ داده ای یافت نشد
مجلس، طرح بانکداری، رئیس کل بانک مرکزی، وظایف رئیس کل بانک مرکزی

نمایندگان مجلس در جریان بررسی ماده ۱۶ طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، وظایف و اختیارات رئیس کل بانک مرکزی را مشخص کردند.