دوشنبه؛ 29 اسفند 1401
هیچ داده ای یافت نشد
متاورس، فضای مجازی، چالش های متاورس

متاورس را می‌توان به عنوان یک محیط مجازی تعریف کرد که در آن، افراد قادر هستند با هم ارتباط برقرار کنند، تعامل کنند و حتی در این فضا به کار و خرید هم بپردازند.