جمعه؛ 11 فروردین 1402
هیچ داده ای یافت نشد
قطر، پرداخت دیجیتال، جام جهانی

اولین مجوز پرداخت دیجیتال با آی پی، توسط بانک مرکزی قطر و از طریق دو شرکت مخابراتی این کشور صادر شد.