شنبه؛ 05 فروردین 1402
هیچ داده ای یافت نشد
قانون کار، اصلاح قانون کار، حمید حاج اسماعیلی

به تازگی زمزمه‌های لزوم انجام اصلاحات در قانون ۳۱ ساله کار بیشتر شنیده می‌شود و دیگر شرکای اجتماعی (دولت-کارگر-کارفرما) بر سر این موضوع به اجماع رسیده‌اند؛ در عین حال یک فعال کارگری معتقد است در انجام اصلاحات قانون کار،‌ ابتدا باید به سراغ اصلاح ساختار تشکل‌های کارگری رفت و مسیر تحقق امنیت شغلی کارگران و معیشت آنها از اصلاح تشکل‌ها است.