پنج‌شنبه؛ 03 فروردین 1402
هیچ داده ای یافت نشد
ضریب جینی، مرکز آمار، فاصله درآمدی

طبق آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران، در سال ۱۴۰۰ استان‌های سیستان و بلوچستان،‌ گلستان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و تهران بیشترین میزان فاصله بین درآمد دهک‌ها و استان‌های کرمان، یزد،‌ قزوین،‌ لرستان و اصفهان نیز کمترین میزان شکاف درآمدی بین دهک‌ها را داشته‌اند.