دوشنبه؛ 29 اسفند 1401
هیچ داده ای یافت نشد
صدور پروانه، نیروگاه تجدید پذیر،

مجری طرح احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه توسط صنایعگفت: تاکنون برای ۳۴ شرکت به میزان ۱۵ هزار مگاوات موافقت اصولی صادر شده است.

مدیرکل دفتر قراردادها و امور حقوقی تجدیدپذیرها و بهره‌وری انرژی سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری برق ایران (ساتبا) گفت: در حال حاضر ۱۷ شرکت درخواست احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک را به این سازمان ارسال کرده‌اند که از بین متقاضیان برای ۸ شرکت پروانه احداث صادر شده است.