پنج‌شنبه؛ 03 فروردین 1402
هیچ داده ای یافت نشد
سهام عدالت، وزیر اقتصاد، واگذاری سهام عدالت

وزیر اقتصاد با اعلام اینکه به 3 میلیون نفر از افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی که سهام عدالت ندارند، سهام 10 میلیون تومانی اختصاص خواهد یافت، گفت: پیش‌نویس این طرح در کمیسیون اقتصادی دولت به تصویب رسیده است.