شنبه؛ 05 فروردین 1402
هیچ داده ای یافت نشد
سهام، شاخص سهام، توقف فروش سهام عدالت،

رضا گلستانی، کارشناس بازار سرمایه  گفت: دولت باید تکلیف جاماندگان و نحوه آزادسازی این سهام را زودتر مشخص کند تا ارزش این سهام بیش از این کاهش پیدا نکند.