دوشنبه؛ 29 اسفند 1401
هیچ داده ای یافت نشد
سامانه پرداخت «میر»، روسیه،هند

با ادامه مذاکرات هند و روسیه برای گسترش استفاده از ارزهای ملی در پرداخت‌های تجاری دوجانبه، ممکن است هند به زودی کارت‌های پرداخت «میر» روسیه را بپذیرد.