جمعه؛ 11 فروردین 1402
هیچ داده ای یافت نشد
سامانه محچک،رفع سوء اثر چک

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی در مراسم رونمایی از سامانه محچک(مسدودی حساب های چک های برگشتی)، کاهش مدت زمان اقدام برای رفع سوءاثر چک‌ در کنار افزایش ارزش مجموع چک‌های رفع سوءاثر شده تنها کمتر از ۳ ماه پس از اجرای آزمایشی این سامانه‌ را نشان‌دهنده اثر چشمگیر این اقدامات در کاهش هزینه‌های تبادلات اقتصادی و افزایش اعتبار چک در کشور است.