جمعه؛ 11 فروردین 1402
هیچ داده ای یافت نشد
سازمان برنامه، حقوق کارمندان، قیمت خودرو

رئيس امور اقتصاد كلان سازمان برنامه و بودجه با اشار به اینکه قیمت خودرو از مهر ماه سال‌جاری کاهشی خواهد شد، بیان داشت: در صورت تجهیز منابع، حقوق کارمندان لشکری و کشوری از ابتدای شهریورماه تا ۱٠ درصد ترمیم می‌شود.