دوشنبه؛ 29 اسفند 1401
هیچ داده ای یافت نشد
دولت سیزدهم، اولویت های دولت سیزدهم، علی قنبری،

یکسال از دوران فعالیت دولت سیزدهم گذشت و به گواه آمارها و صاحبنظران اقتصادی، دولت در این دوره یکساله اقدامات شاخصی را در حوزه اقتصادی داشته است. همچنین دولت در یکسال از فعالیت خود تصمیمات شجاعانه‌ای گرفت و توانست به برخی معضلات چندساله کشور از جمله ارز رانتی 4200 تومانی و مشکلات آن پایان دهد. از سویی دولت در این دوره موفق به اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها و افزایش رقم یارانه نقدی پرداختی به مردم که بیش از 12 سال ثابت مانده بود، شد و اقدامات موثری را نیز در بخش مسکن پایه‌ریزی کرده است.