جمعه؛ 11 فروردین 1402
هیچ داده ای یافت نشد
خودکفایی شکر، وزارت کشاورزی، تولید شکر

با تدوین سند خودکفایی قند و شکر از سوی وزارت جهاد کشاورزی و با تاکید بر کشت پاییزه چغندرقند و افزایش بهره‌وری، بستر خودکفایی در تولید شکر فراهم شد.