سه‌شنبه؛ 01 فروردین 1402
هیچ داده ای یافت نشد
حذف ارز 4200 تومانی،انضباط بخشی بانکها

وحید شقاقی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد خوارزمی با اشاره به موفقیت دولت در مهار تورم ماهانه و همچنین تایید تخلیه حباب مقطعی حذف ارز 4200 تومانی گفت: اگر دولت بتواند علاوه بر مدیریت انتظارات تورمی، همچنان انضباط مالی و بودجه‌ای را ادامه داده و اجازه خلق پول بدون انضباط را به بانک‌ها ندهد و همچنین در حوزه مدیریت ارز موفق عمل کند؛ احتمالا نرخ‌های تورم ماهیانه در ماه‌های بعد هم بین 2 تا 4 درصد خواهد بود.