شنبه؛ 05 فروردین 1402
هیچ داده ای یافت نشد
ترانزیت کالا، تجارت خارجی، عبور کالا

ترانزیت یک ساله کالا از کشور از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم تاکنون، به 13 میلیون و 850 هزار تن رسید، این در حالی است که ترانزیت در سال گذشته به میزان 11.5 میلیون تن بود.