جمعه؛ 11 فروردین 1402
هیچ داده ای یافت نشد
تخم مرغ، صادرات،

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران گفت: میزان صادرات تخم مرغ آنچنان جزئی است که نمی توان نام صادرات بر آن نهاد و می توان گفت که صادرات عملا متوقف شده است.