شنبه؛ 05 فروردین 1402
هیچ داده ای یافت نشد
بورس بین اللمل، خاندوزی،

وزیر امور اقتصادی و دارایی در صفحه مجازی خود در توئیتر ، از صدور موافقت اصولی برای تاسیس بورس بین‌الملل در یکی از مناطق آزاد خبر داد.