دوشنبه؛ 29 اسفند 1401
هیچ داده ای یافت نشد
بهره برداری آزمایشی،بزرگ‌ترین سامانه، آب شرب، خوزستان

مجری طرح آبرسانی غدیر با بررسی و تشریح بزرگ‌ترین سامانه تأمین آب شرب کشور گفت: بهره‌برداری آزمایشی از طرح غدیر با دو الکتروپمپ از روز گذشته آغاز شده و امروز نیز سه الکتروپمپ دیگر از این ابرپروژه آبرسانی در خوزستان وارد مدار شد.