پنج‌شنبه؛ 03 فروردین 1402
هیچ داده ای یافت نشد
بسته ضدتورمی، ابونوری، دولت سیزدهم

یک کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است که دولت باید برای حل مشکلات ساختاری اقتصاد ایران قدم بردارد و بسته‌های ضدتورمی نیز باید در همین مسیر تعریف و تنظیم شده و رویه‌های سابق نیز اصلاح شوند.