پنج‌شنبه؛ 03 فروردین 1402
هیچ داده ای یافت نشد
برق پاک

الزام ادارات به خرید برق از بورس انرژی، تصمیم مهم وزارت نیروی دولت سیزدهم برای حمایت از انرژی‌های تجدیدپذیر در شرایط فعلی است. مدیر کل دفتر مدیریت طرح‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق عنوان کرد که در دولت قبل با وجود ابلاغ استفاده از برق تجدیدپذیرها، اما این اتفاق نیفتاد و عملا مصوبه به فراموشی سپرده شد.

معاون اول رئیس جمهور آیین‌نامه اجرایی توسعه بازار تولید برق پاک از طریق شرکت‌های دانش‌بنیان را ابلاغ کرد.