پنج‌شنبه؛ 03 فروردین 1402
هیچ داده ای یافت نشد
بازار سرمایه- بورس- آینده بازار سرمایه

یک کارشناس بازار سرمایه، رفتار و روند فعلی بازار سرمایه را امری کاملاً طبیعی ارزیابی کرده و گفته است که مؤلفه‌های بنیادی زیادی وضعیت بازار را پوشش داده و بازار سرمایه یک بازار چند وجهی است، بنابراین یک عامل به تنهایی نمی‌تواند در این بازار روند ساز باشد.