دوشنبه؛ 29 اسفند 1401
هیچ داده ای یافت نشد
اشتغال- معاون وزیر کار- کریمی بیرانوند-بازار کار-بیکاری

معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه از شناسایی 100 نقطه بحرانی اشتغال در کشور از مردادماه سال گذشته تاکنون با هدف توسعه اشتغال پایدار در مناطق بحرانی خبر داد.