پنج‌شنبه؛ 03 فروردین 1402
هیچ داده ای یافت نشد
استقراض، چاپ پول، دولت سیزدهم

رئیس جمهور در یکسالگی دولت سیزدهم نشستی با اصحاب رسانه داخلی و خارجی داشته و در این نشست برخی مباحث مهم و اقدامات یک سال گذشته دولت را تشریح کرد. اقداماتی از جمله متوقف کردن روند استقراض از منابع بانک مرکزی و چاپ پول که باعث تورم 60 درصدی در دولت قبل شده بود در کنار، حل مسئله ارز 4200 تومانی و اصلاح نظام یارانه‌ها در کنار فعال سازی پروژه‌های نهضت ملی مسکن؛ از جمله مباحث مطرح شده رئیس جمهور بوده است.