دوشنبه؛ 29 اسفند 1401
هیچ داده ای یافت نشد
آرد- نان- نانوایی- معاون وزیر اقتصاد

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه امضاهای طلایی از مجوزهای کسب و کار حذف شده است،‌ در مورد مولدسازی دارایی دولت گفت: از درآمد 40 هزار میلیارد تومانی مولدسازی حتی درصد کمی هم محقق نشده است.

معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد با بیان اینکه درآمد سرانه کشور در یک دهه گذشته با شیب نزولی ٣٢ درصد کاهش یافت، گفت: ۱۸ میلیون و ۹۰۰ هزار دستگاه کارتخوان به سامانه مالیاتی متصل و هشت میلیون حساب تجاری جدید در دولت سیزدهم شناسایی شده است.