دوشنبه؛ 29 اسفند 1401
هیچ داده ای یافت نشد
آبزی پروران،تسهیلات،یک میلیارد تومان

دولت سیزدهم توسعه تولید و افزایش صادرات با هدف کمک به تأمین امنیت غذایی و کاهش واردات را در دستور کار خود قرار داده است و در این راستا تسهیلات یک میلیارد تومانی برای آبزی پروران اختصاص یافته است.