جمعه؛ 19 خرداد 1402

دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲ پیشنهاد داد نرخ هرمترمکعب آب بالاتر از الگوی مصرف تا ۳۵ درصد گران‌تر شود.

به گزارش “ایران اقتصادی”، بر اساس تبصره 6 (بند الف‌) وزارت نیرو از طریق‌ شرکت‌های‌ آب و فاضلاب استانی‌ سراسر کشور مکلف‌ است‌ علاوه بر نرخ آب‌بها به‌‌ ازای‌ هر مترمکعب‌ فروش آب شرب بالاتر از الگوی‌ مصرف تا دو برابر بیش‌ از الگو پانزده درصد (%15) نرخ آب‌بها را افزایش‌ دهد و از مشترکانی‌ که‌ بیش‌ از دو برابر الگو مصرف کرده‌اند به‌‌ ازای‌ هر مترمکعب‌ مازاد، سی‌‌وپنج‌ درصد (%35) نرخ را افزایش‌ دهد و از آنان دریافت‌ و به‌ خزانه‌داری‌ کل‌ کشور واریز کند.

وجوه فوق مشمول مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود. صددرصد (%100) وجوه دریافتی‌ از محل‌ حساب مذکور در ردیف‌ معین‌ در بودجه‌ شرکت‌ مهندسی‌ آب و فاضلاب کشور جهت‌ آبرسانی‌ شرب شهرهای‌ دارای‌ تنش‌ آبی‌، روستایی‌ و عشایری‌ و شهرهای‌ زیر 25 هزار نفر و اصلاح شبکه‌ آن و تکمیل‌ فاضلاب روستایی‌ اختصاص می‌یابد، به‌‌ نحوی‌ که‌ 30 درصد (30%) منابع‌ مذکور برای‌ آبرسانی‌ عشایری‌ و باقیمانده برای‌ آبرسانی‌ شهری‌ و روستایی‌ براساس بحران و کمبود آب سالم‌ بین‌ استانها در مقاطع‌ 3 ماهه‌ توزیع‌ شود.

مبادله‌ موافقتنامه‌ بین‌ شرکت‌های‌ آب و فاضلاب و سازمان امور عشایر و سازمان برنامه‌ریزی‌ استان الزامی‌ است‌.