شنبه؛ 05 فروردین 1402

وزیر نفت در حاشیه جلسه هیات دولت با اعلام اینکه ۲۶ میلیون مشترک گازی در کشور داریم، بیان داشت: راه های بهینه مصرف کردن گاز را بارها توضیح دادیم و هر یک درجه که کاهش دما بدهیم ۲۵ میلیون متر مکعب گاز صرفه جویی می‌شود. در حال حاضر، نزدیک به ۶۳۰ میلیون متر مکعب گاز در حوزه خانگی، تجاری و صنایع عمده در حال مصرف است که معادل ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار بشکه نفت است.