سه‌شنبه؛ 01 فروردین 1402

وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: در بودجه ۱۴۰۲ حداقل حقوق کارکنان دولت ۷ میلیون تومان و میزان افزایش حقوق ۲۰ درصد دیده شده است.