جمعه؛ 19 خرداد 1402

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به نشست برگزار شده با کمیسیون اقتصادی مجلس درباره سیاست های ارزی دولت، گفت: سیاست ثبات بخشی به بازار ارز را دنبال می کنیم.

به گزارش “ایران اقتصادی”، محمدرضا فرزین درباره سیاست‌های جدید ارزی بانک مرکزی، گفت: در حوزه سیاست‌های ارزی، سیاست تثبیت یا ثبات بخشی به بازار را دنبال می‌کنیم.

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه این سیاست را در ماه‌های آینده دنبال می‌کنیم، تصریح کرد: در سال آینده نیز با هم‌فکری مجلس، جایگاه این سیاست را در قانون بودجه مشخص خواهیم کرد.

وی پس از نشست با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در این نشست پیرامون سیاست‌های ارزی بانک مرکزی بحث و بررسی صورت گرفت و نمایندگان نیز نظرات خودشان را مطرح کردند.

فرزین افزود: مقرر شد جلسات هم فکری و تبادل نظر ادامه پیدا کند؛ چرا که موضوعاتِ فراتر از بحث ارز مانند قانون بانکداری نیز مطرح بوده که با همفکری و تعامل با کمیسیون اقتصادی کارها را پیش خواهیم برد.