دوشنبه؛ 29 اسفند 1401

بازرسی های میدانی بانک مرکزی از شعب بانکی در زمینه رعایت ضوابط این بانک در مورد نرخ سود سپرده های بانکی از روز گذشته آغاز و اقدامات تنبیهی لازم در مورد بانک ها و شعبه های متخلف انجام شد.

به گزارش “ایران اقتصادی”، بر این اساس و با محرز شدن تخلف چندین شعبه بانکی در این زمینه، اقدامات لازم در خصوص عزل روسای شعب مذکور اجرایی شد و برخی از شعبه ها نیز مشمول سایر اقدامات تنبیهی شدند.

همچنین بر اساس این بازرسی ها، اکثر شعبه های بانکی نسبت به رعایت نرخ سود قانونی اقدام کرده و به ضوابط ابلاغی مربوطه از سوی بانک مرکزی پایبند بودند.

بازرسی‌های میدانی بانکی مرکزی از شعبه‌های شبکه بانکی در تهران و استان های مختلف در قبال لزوم رعایت نرخ سود سپرده های بانکی، امروز و روزهای آینده نیز ادامه دارد.

گفتنی است، بانک مرکزی روز 13 دی ماه سال جاری در بخشنامه ای خطاب به شبکه بانکی با تاکید بر لزوم پایبندی بانک ها در خصوص نرخ مصوب سپرده های بانکی از اعمال اقدمات تنبیهی برای بانک ها و موسسات اعتباری متخلف خبر داد و تاکید کرد ضمن ابلاغ اخطار و تذکر به بانک ها و مؤسسات اعتباری ناقض نرخ های سود موصوف و برخورد با آن‌ها از طريق هيات انتظامی بانک‌ها اقدامات زير در خصوص بانک‌ها و مؤسسات اعتباری متخلف در دستور کار اين بانک قرار می گيرد:

– تعطيلی يا غير فعال کردن شناسه اختصاصی شعب متخلف؛
– مدنظر قرار دادن تخلفات مذکور به عنوان تخلفات حايز اهميت در تصميم‌گيری‌ برای صدور تأييديه صلاحيت مديران بانک‌ها و مؤسسات اعتباري؛
– بازنگری در حدود رشد مجاز مقرر در ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه؛
– بازنگری در تعداد شعبه و باجه؛
– مدنظر قرار دادن تخلفات موصوف در بررسی های مربوط به صدور مجوزهای موردنياز بانک‌و مؤسسه اعتباری از جمله مجوزهای برگزاری مجامع، افزايش سرمايه، ارايه خدمات ارزی و …
– عزل رؤسای شعبی که در رعايت ضوابط نرخ‌های سود مرتکب تخلف شده‌اند از سوی بانک و مؤسسه اعتباری

همچنین شورای هماهنگی بانک‌ها و کانون بانک‌های خصوصی در اطلاعیه‌ای مشترک بر لزوم رعایت نرخ سود قانونی از روز شنبه ۱۷ دی ماه تاکید کردند.

بر اساس اعلام شورای هماهنگی بانک‌ها و کانون بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری، از روز شنبه مورخ 1401.10.17 بازرسان بانک‌ها و بانک مرکزی بر رعایت مفاد این اطلاعیه نظارت جدی به عمل خواهند آورد.