جمعه؛ 11 فروردین 1402

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفت: مشترکان پرمصرفی که مصارفشان را به خط الگو و یا زیر الگو رسانده باشند به ازای هر متر مکعب ۳۶۶۲ تومان پاداش دریافت می‌کنند و این پاداش خوش‌مصرفی در قبض ماه آینده‌ آنها اعمال خواهد شد.

به گزارش “ایران اقتصادی”، محمدرضا بختیاری گفت: از یک میلیون و ۱۰۰ هزار قبض صادرشده، ۴۰ هزار قبض (معادل سه درصد مشترکان) خوش‌مصرف شده و پاداش دریافت خواهند کرد.

وی با بیان اینکه طرح پاداش مشترکان خوش‌مصرف آب به دستور وزیر نیرو اجرا شده است، افزود: آب‌بهای مشترکانی که کمتر از پنج متر مکعب در ماه مصرف آب داشته باشند رایگان خواهد بود.

بختیاری ادامه داد: الگوی مصرف ماهانه آب در تهران ۱۴ متر مکعب برای هر خانوار (سه‌و‌نیم نفر) تعیین شده است.

وی گفت: مشترکانی که ماهانه ۱۴ مترمکعب و کمتر آب مصرف کنند «خوش‌مصرف»، آن دسته از مشترکان که بین ۱۴ تا ۲۸ مترمکعب یعنی تا دو برابر الگو مصرف کنند، «پرمصرف» و مشترکانی که بیش از دو برابر الگو مصرف کنند «بدمصرف» هستند.