دوشنبه؛ 29 اسفند 1401

مدیر کل امور شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد با اعلام انتشار صورت های مالی 207 شرکت دولتی در سامانه کدال، گفت: پیش بینی می‌کنیم تعداد شرکت‌هایی که وزارت اقتصاد بتواند صورت‌های مالیشان را منتشر کند تا پایان امسال به یک هزار شرکت می‌رسد.

به گزارش “ایران اقتصادی”، محمد عنبری مدیر کل امور شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد از انتشار صورت‌های مالی ۲۰۷ شرکت دولتی در سامانه کدال خبر داد و گفت: از پارسال با انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی از جمله وظایف وزارت اقتصاد بود. ما نیز صورت‌های مالی ۳۰۰ شرکت دولتی را منتشر کردیم.

به گفته وی، اولین نوبت انتشار صورت‌های مالی مربوط به سال ۱۴۰۰ شرکت‌های دولتی ۲۰ مهر امسال با انتشار صورت مالی ۳۹۶ شرکت آغاز شد در نوبت دوم که ۱۷ دی منتشر می‌شود تعداد ۲۰۷ شرکت دولتی و عمومی صورت‌های مالی خود را منتشر خواهند کرد؛ که مجموع شرکت‌ها به ۶۰۳ شرکت می‌رسد.

عنبری می‌گوید: پیش بینی می‌کنیم تعداد شرکت‌هایی که وزارت اقتصاد بتواند صورت‌های مالیشان را احصا کند به یک هزار شرکت می‌رسد. وزیر اقتصاد وعده داده بودند تا بهمن، اطلاعات صورت‌های مالی ۲۰۷ شرکت منتشر می‌شود که با تلاش وزارت اقتصاد این اطلاعات زودتر منتشر شد.

مدیر کل امور شرکت‌های دولتی با اشاره به جزئیات انتشار صورت‌های مالی این شرکت‌ها گفت: شرکت‌های دولتی تا سال گذشته تکلیفی برای انتشار صورت‌های مالی خود نداشتند و مابقی شرکت‌هایی که منتشر می‌کردند از جمله شرکت‌های بورسی بودند.

عنبری می‌گوید: این اقدام از رویکرد‌های رئیس جمهور و وزیر اقتصاد برای شفافیت است که مردم بدانند دیگر تاریکخانه‌ای به اسم شرکت‌های دولتی وجود ندارد. هفته آینده نیز این صورت‌های مالی به زبان ساده منتشر می‌شوند که هر فرد بتواند اطلاعات عمومی از شرکت‌های دولتی داشته باشند.

به گفته مدیر کل امور شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد، این صورت‌های مالی ۱۲۰ شرکت زیرمجموعه بانک‌ها، ۶ زیرمجموعه تامین اجتماعی، ۷ زیرمجموعه بازنشستگی کشوری، ۸ فدراسیون، ۱۶ مورد مربوط به سایر شرکت‌های زیرمجموعه نهاد‌های عمومی غیردولتی و ۱۶ شرکت تحت نظارت دولت است که در مجموع ۲۰۷ شرکت را شامل می‌شود.

این مقام مسئول گفت: به علت اینکه این موضوع یک امر قانونی است، کمیسیون اصل نود از ما گزارش خواسته و همچنین دیوان محاسبات و بازرسی نیز به این موضوع ورود کرده اند. ما نیز به صورت برخط اطلاعات شرکت‌هایی که صورت‌های مالی را در اختیار ما قرار داده یا نداده اند، را به آن‌ها اطلاع رسانی می‌کنیم.

یک سری فدراسیون‌ها حتی با حسابرس قرار داد نبسته اند چه برسد به اینکه اطلاعات صورت‌های مالی را به ما بدهند. یا به طور مثال شرکت‌های زیر مجموعه شهرداری‌ها همکاری موثری با ما نداشته اند و ما پیگیریم که اگر همکاری نکردند ما خود مستقیم ورود خواهیم کرد.