سه‌شنبه؛ 01 فروردین 1402

بانک‌های متخلف تنبیه می‌شوند/

طبق توافق جدید بانک های دولتی، خصوصی و موسسات اعتباری از فردا شنبه 17 دی ماه، مصوبات مربوط به نرخ سود در تمامی بانک ها عملیاتی خواهد شد.

به گزارش “ایران اقتصادی”، همچنین اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (عام) با نرخ سود 23 درصد طبق سهمیه ابلاغی اجرایی می شود.

در صورت عدم پایبندی بانک ها به مصوبه جدید نرخ سود، 6 اقدام تنبیهی برای بانک های متخلف اعمال خواهد شد.