جمعه؛ 19 خرداد 1402

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه مولدسازی دارایی‌های دولت به مفهوم فروش اموال دولت نیست، از رفع محدودیت‌های ناشی از مولدسازی دارایی‌های دولت با تصمیم سران قوا خبر داد.

به گزارش “ایران اقتصادی”، محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به روند نادرست مولد سازی دارایی‌های دولت بیان کرد: درباره فرآیند مولدسازی دارایی‌های دولت اتفاق مهمی در کشور رخ داده و به نظر می‌رسد تاکنون هم رسانه‌ای نشده است.

وی با بیان اینکه مولد سازی دارایی‌های دولت به صرفا مفهوم فروش اموال دولت نیست، بیان کرد: البته فروش هم یکی از مصادیق این موضوع است، با این حال موضوع مشارکت، اجاره دهی، واگذاری، سرمایه گذاری، تبدیل به اوراق بهادار کردن از جمله قسم‌های مولد سازی است که دولت باید این موارد را در دستور کار خود قرار دهد تا از دارایی غیر مولد یک دارایی مولد ایجاد کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: پیرو رصد صورت گرفته در سال‌های گذشته، همواره دولت‌های ما اعم از دولت قبلی و فعلی به دلیل شرایط ساختاری در نظام کشور و رفتار مدیریتی، عمدتا تصمیم گیری درباره موضوع مذکور را نداشته اند. بطور مثال مدیری قصد داشته، این اموال را بفروشد، اما به او گفته شده که قیمت را نصف تعیین کرده است، البته اگر همان مدیر دارایی دولت را چهار برابر هم به فروش می‌رساند به وی گفته شده که تو می‌توانستی ۵ برابر بفروشی، پس تخلف کرده‌ای! بنابراین این موارد باعث شده بود تا روند مولد سازی کند پیش رود.

وی تصریح کرد: بنابراین این مسئله و نقص در ادامه تبدیل به یک موضوع پیشنهادی در جلسه سران قوا شد تا محدودیت‌های ناشی از این مسائل با تصمیم سران قوا به حداقل برسد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: در ادامه این موضوع در جلسه سران قوا مورد مباحثه قرار گرفت و مقرر شد تا یک هئیت چند نفره در این زمینه تشکیل شود و این هیات، مبنای کار تصمیم گیری قرار گیرد؛ بنابراین این هئیت درباره مولدسازی دارایی دولت هر تصمیمی بگیرد، آن تصمیم مبنای عمل قرار خواهد گرفت.

وی بیان کرد: مسئولین دستگاه قضایی، دولت، دستگاه‌های نظارتی، از جمله امنای حاضر در این هئیت هستند؛ بنابراین اگر در این هئیت تصمیمی درباره مولد سازی گرفته شود به منزله اتمام کار است و کسی دیگر در این بخش دخالت نخواهد کرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: به واقع این اقدام باعث می‌شود تا مدیر برای مولدسازی دارایی‌های دولت دستش نلرزد، خوشبختانه این مسیله در دو ماه گذشته در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور مطرح و مصوب شد. در حال حاضر، آیین نامه‌ها و ضوابط و مقررات این موضوع در دست تدوین است.

پورابراهیمی بیان کرد: به اعتقاد بنده نیمه دوم سال جاری بزرگترین فرصت برای دولت است که انقلابی در مولدسازی دارایی‌های خود به استناد مجوزی که دریافت کرده، انجام دهد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این مسئله هم نجات دهنده کسری بودجه خواهد بوده و هم کمک می‌کند که دولت سبک و چابک شودکه البته دولت باید به درستی از این فرصت استفاده کند.