یکشنبه؛ 07 خرداد 1402

وزیر اقتصاد در حاشیه جلسه هیات دولت با اشاره به اظهارات مقامات دولت قبل درباره تحویل خزانه پر به دولت سیزدهم، بیان داشت: خرانه خالی نبود، بلکه شهریور ماه ۱۴۰۰ خزانه را با ۵۴ هزار میلیارد تومان منفی تحویل گرفتیم.