دوشنبه؛ 29 اسفند 1401

مصرف آب شرب تهران که به ۳۶ هزار لیتر بر ثانیه رسیده از تولید آن که ۳۳ هزار لیتر بر ثانیه است، پیشی گرفت.

به گزارش “ایران اقتصادی”، از مرکز کنترل آب تهران، در حال حاضر مصرف آب شرب تهران ۳۶ هزار لیتر بر ثانیه است، این در حالی است که میزان تولیدآب ۳۳ هزار لیتر بر ثانیه می‌باشد؛ یعنی، ۳ هزار لیتر بر ثانیه بیشتر از تولید آب مصرف شده است.

بر این اساس: با توجه اینکه در فصل زمستان و هوا سرد است این مقدار مصرف رقم منطقی نمی‌باشد و وضعیت مخازن سد‌های تهران وضعیت خوبی ندارد و نسبت به ۵۰ سال گذشته کسری مخزن آب بی سابقه می‌باشد.

در حال حاضر ۲۶۵ میلیون متر مکعب آب در سد‌های پنج گانه تهران وجود دارد که متاسفانه حدود ۷۷ میلیون متر مکعب کسری آب داریم نسبت به سال گذشته که سال بارشی خوبی هم نداشته ایم.

با توجه به توصیه‌های شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور آب را درست مصرف کنیم و برای آب شرب که با توجه به نبود بارش برف و باران در تهران به سختی تهیه می شود، ارزش قائل شویم.