یکشنبه؛ 21 خرداد 1402

رییس گروه برنامه‌ریزی و آمار‌های سازمان مالیاتی کشور گفت: در آذرماه امسال، ۳۷۷ هزار و ۶۸۴ میلیارد ریال مالیات‌ مستقیم، کالا و خدمات وصول شد.

به گزارش “ایران اقتصادی”، مجتبی امیری اظهار داشت: این وصولی مالیات نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۲۶۳ هزار و ۵۵۹ میلیارد ریال بوده، رشد ۴۳ درصدی را نشان می‌دهد.

وی افزود: مجموع درآمد‌های مالیات‌های مستقیم و کالا و خدمات در همین مدت به ۱۲۰ هزار و ۳۴ میلیارد ریال بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۷۸ هزار و ۷۲ میلیارد ریال بود با رشد ۵۴ درصدی همراه بود.

رییس گروه برنامه ریزی و آمار‌های سازمان مالیاتی کشور به وصول درآمد‌های مالیاتی از اشخاص حقوقی اشاره کرد و گفت: در آذر ماه امسال ۱۷۱ هزار و ۴۷۸ میلیارد ریال مالیات از این بخش وصول شد.

وی ادامه داد: امسال شاهد رشد ۷۱ درصدی در وصولی مالیات از اشخاص حقوقی نسبت به مدت مشابه سال گذشته هستیم این در حالی است که در آذر ماه گذشته ۱۰۰ هزار و ۴۴۵ میلیارد ریال مالیات از اشخاص حقوقی دریافت شد.

امیری از کاهش ۵ درصدی مالیات بر درآمد‌های خبر داد و گفت: در آذرماه، ۷۰ هزار و ۵۰۳ میلیارد ریال مالیات وصول شده که این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۷۴ هزار و ۱۷۴ میلیارد ریال بوده است کاهش را نشان می‌دهد.

به گفته وی، وصولی مالیات بر ثروت ۴۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد یافته است.

رییس گروه برنامه ریزی و آمار‌های سازمان مالیاتی کشور عنوان کرد: وصول مالیات‌های مستقیم در آذر امسال رشد ۳۹ درصدی داشته است وصول مالیات در این بخش به ۲۵۷ هزار و ۶۴۹ میلیارد ریال رسید.