شنبه؛ 05 فروردین 1402

دولت تا پایان 9 ماهه سال جاری 32 هزار و 916 میلیارد تومان از محل واگذاری‌ها درآمد داشته و 62 درصد پیش بینی درآمد دولت از این محل در بودجه سال جاری محقق شد.

به گزارش “ایران اقتصادی”، اهداف بودجه ای واگذاری سهام و بنگاه ها توسط سازمان خصوصی سازی در 9 ماهه امسال به میزان 62 درصد محقق شد.

بر این اساس از مجموع 71 هزار و 200 میلیارد تومان پیش بینی شده به عنوان درآمد دولت در بودجه سال جاری از محل واگذاری سهام و بنگاه‌ها، میزان 32 هزار و 916 میلیارد تومان محقق شده است.

سال گذشته مجموع تکالیف قانون بودجه از این محل 95 هزار و 900 میلیارد تومان بود که مجموعا یک هزار و 837 میلیارد تومان آن یعنی تنها 2 درصد محقق شده بود.

تحقق اهداف بودجه ای واگذاری سهام و بنگاه‌ها توسط سازمان خصوصی سازی (میلیارد ریال)  

untitled (2)_6380818100959449400.png

عمده درآمد محقق شده، مربوط به حصه نقدی واگذاری بلوک 12 درصدی هلدینگ خلیج فارس به عنوان بزرگترین معامله تاریخ خصوصی سازی است که در آبان ماه سال جاری به خزانه واریز شد.

در این معامله تعهد خریدار 142 هزار میلیارد تومان است که 32.5 هزار میلیارد تومان حصه نقدی آن است که پرداخت شده و 70 درصد مابقی نیز به صورت اقساط 36 ماهه و هر 6 ماه یکبار پرداخت خواهد شد و تا 4 سال به مبلغ سالانه 27 هزار میلیارد تومان برای دولت درآمد خواهد داشت که در ارقام درآمدی بودجه سال آینده نیز لحاظ می شود.