دوشنبه؛ 29 اسفند 1401

طبق گزارش 3 ماهه دوم سال خزانه داری کل کشور، بدهی‌های دولت در سه ماهه دوم امسال 192 هزار میلیارد تومان نسبت به سه ماهه نخست سال کاهش داشته است.

به گزارش “ایران اقتصادی”، خزانه داری کل کشور گزارش سه ماهه دوم سال ۱۴۰۱ بدهی ها و مطالبات دولت و شرکت های دولتی را به منظور ارائه به مجلس، برای رئیس جمهور ارسال کرد؛ بر اساس این گزارش بدهی‌های دولت در سه ماهه دوم امسال 192 هزار میلیارد تومان نسبت به سه ماهه نخست کاهش داشته است.

در اجرای این تکلیف قانونی مرکز مدیریت بدهی های عمومی و روابط مالی دولت نسبت به راه اندازی سامانه مربوط در سال ۱۳۹۵ (در بستر شبکه دولت) اقدام و از این طریق با همکاری ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان ها، تاکنون بیش از ۱۶۹ هزار و ۸۰۰ فقره گزارش الکترونیکی فصلی (سه ماهه) و سالانه از دستگاه های اجرایی سراسر کشور (بیش از ۴ هزار ۵۰۰ نقطه گزارشگری) دریافت کرده است.

بر این اساس، بالغ بر ۳۵ فقره گزارش جامع بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت های دولتی در مقاطع فصلی و سالانه تهیه و برای مراجع قانونی مربوط ارسال شده است.

بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه فوق الذکر تا پایان تابستان سال جاری بدهی ها و مطالبات دولت بر حسب طبقات مندرج در ماده ( ۱ ) قانون مذکور به ترتیب مبلغ 1،183،935 میلیارد تومان و مبلغ 410,148 میلیارد تومان است که جزئیات آن به شرح جدول زیر است.

بدهی ها و مطالبات دولت و شرکت های دولتی (میلیون ریال)

untitled (2).png

بر این اساس، همچنین خالص بدهی شرکت های دولتی نیز 343 هزار میلیارد تومان در پایان شهریورماه امسال نسبت به پایان خرداد ماه کاهش داشته است.